Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt uppdrag om försöksverksamhet med KPU

Våren 2023 startar en kortare kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet. Institutionen för ämnesdidaktik kommer att ha programansvar för den nya försöksverksamheten.

Vid årsskiftet beslutade Utbildningsdepartementet att ge tio lärosäten i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Syftet med försöksverksamheten är att få fler behöriga och legitimerade lärare i skolan. Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp med tidigare generell examen eller yrkesexamen från universitet eller högskola. Genom att erbjuda en kortare kompletterande pedagogisk utbildning hoppas man att fler ska vilja studera vidare till lärare.

För Stockholms universitet innebär detta att vi från våren 2023 till och med januari 2028 ska erbjuda en KPU i matematik, naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare i årskurs 4-6. Utbildningen är på ett år och omfattar 75 högskolepoäng. Det innebär att den måste utföras med förhöjd studietakt, alternativt förlängas under sommarterminen.

 

Programansvarig institution

Susanne Ekström
Susanne Ekström, studierektor vid Institutionen för ämnesdidaktik, har ett koordinerande ansvar för den nya KPU:n.

– Det är vi på Institutionen för ämnesdidaktik som kommer att vara programansvariga, berättar Susanne Ekström, som har det koordinerande ansvaret för den nya utbildningen. Vi har precis tillsatt en arbetsgrupp med representanter från olika delar av verksamheten. Den 16 mars har vi vårt första möte och ska då börja diskutera utbildningsplan, utbildningsgång och studieplan.

– Den här KPU:n skiljer sig från våra reguljära utbildningar i och med att den riktar sig till grundlärare i årskurs 4-6. Vanligtvis vänder vi oss till dem som vill bli ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasiet. Den stora utmaningen här blir att anpassa marknadsföring och innehåll så att vi lyckas locka till oss personer som har intresse av att lära ut till en yngre målgrupp, säger Susanne.

 

Nära samarbete

– Vi har ett mycket nära samarbete med de andra lärosätena som är med i försöksverksamheten. Flera av dem kommer att köra igång med sina utbildningar redan till hösten 2022, så förhoppningsvis kan vi dra nytta av deras erfarenheter innan det är dags för oss, avslutar Susanne.

Förutom Stockholms universitet är även Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och Mälardalens högskola med i försöksverksamheten.