Stockholms universitet logo, länk till startsida

Om Giron Sámi Teáhter av professor Dirk Gindt

Dirk Gindt, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, har skrivit en artikel om Giron Sámi Teáhters verksamhet i senaste numret av Teatertidningen.

Logotypen för Giron Sámi Teáhter

I artikeln kartlägger han samiska scenkonstnärers betydelse och argumenterar för att teatern borde, efter flera decenniers strävanden, bli utropad som statligt finansierad nationalscen.

Artikeln bygger på Dirk Gindts tid som gästforskare vid teatern i september 2021 och är del av hans forskningsprojekt Cirkumpolära performancekulturer, finansierat av Vetenskapsrådet. Här belyser och analyserar Dirk Gindt den rika scenkonst- och performancekulturen bland urfolk i det arktiska, så kallade cirkumpolära området.

Forskningsprojektet Cirkumpolära performancekulturer

Giron Sámi Teáhter

 

Om Dirk Gindt

Dirk Gindt

Dirk Gindt är professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Förutom ovan nämnda projekt forskar han på queer teater och performance, samtida och från efterkrigstiden, ur ett internationellt och interkulturellt perspektiv.

Dirk Gindt är forskningsansvarig för teatervetenskap vid institutionen. Han undervisar och handleder studenter på både grund- och avancerad nivå.

Mer om hans forskning