Stockholms universitet logo, länk till startsida

Om hur parker, gårdar och lekplatser kan bevaras

Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har skrivit artikeln Välfärdssamhällets vardagsmiljöer under press, publicerad i Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Kalmar stadspark
Kalmar stadspark. Foto: Kennerth Kullman / Mostphotos

Trycket på landets offentliga parker, bostadsgårdar och lekplatser har ökat dramatiskt. Många av dem tillkom som en del i välfärdssamhällets utbyggnad och är framträdande exempel på värdet av gemensamma platser för rekreation, lek och odling. Men dagens expansiva byggande går ut över många av dem. Verk av en gång ledande kvinnliga landskapsarkitekter försvinner därför att ingen känner till deras namn och verk. Parker och bostadsgårdar betraktas som ytor som kan förädlas till ett högre värde eller ersättas av bostadshus. Detta bidrag ger en fördjupad analys av kommunal hantering av parker och bostadsgårdar samt ger förslag på hur deras värden och bevarandemöjligheter ska kunna stärkas.

Bebyggelsehistorisk tidskrift är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området. Detta nummer har temat kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen.

 

Om Catharina Nolin

Catharina Nolin. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Catharina Nolin är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon undervisar i arkitekturhistoria, landskapsarkitektur och kulturarvsstudier. Den 1 augusti tillträder hon som ställföreträdande prefekt vid institutionen.

Hennes huvudsakliga forskningsområde är trädgårdshistoria och landskapsplanering under 1800- och 1900-talen, samt landskapsarkitekturens historiografi under samma period.

Mer om Catharina Nolins forskning

Mer läsning

Maj, 2021: Catharina Nolin får Samfundet S:t Eriks belöningsplakett

April, 2021: Hon forskar för att bevara de kvinnliga landskapsarkitekternas kulturarv