Stockholms universitet logo, länk till startsida

Om sanning och kärlek i Jacques Lacans arbeten

Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, skriver om relationen mellan sanning och kärlek i den franske psykoanalytikern Jacques Lacans arbeten, i en ny antologi.

Boken heter The Truths of Psychoanalysis, har Jasper Feyaerts och Paulo Beer som redaktörer, och är utgiven av Leuven University Press.

Här undersöker forskare på olika vis sanningens funktion och natur inom den psykoanalytiska teorin mot bakgrund av rådande fenomen som fake news och alternativa fakta.

Carin Franzén
Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap.

Carin Franzéns kapitel har titeln The Virtue of Truth, Ignorance, and Love. A Reflection on Lacan’s Theory of the Subject. Huvudsyftet är att visa att relationen mellan sanning och kärlek i grunden undandrar sig subjektets vetande och kontroll.

 

Refererar till Gästabudet och Heptameron

Genom att söka upp några av Lacans många filosofi- och litteraturhistoriska referenser, som Platons Gästabudet och renässansförfattaren Margareta av Navarras Heptameron tydliggör Carin Franzén den etiska dimension i Lacans subjektsteori i termer av ett icke-vetande.

I en samtid som karakteriseras av ”postsanning” visar hon hur Lacans psykoanalytiska teori om subjektets grundläggande okunskap kan fungera som en dygd, det vill säga ett motstånd mot totalitära tendenser.

 

Om Carin Franzén

Carin Franzén är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. I sin forskning kombinerar hon psykoanalytisk teori med kultur- och diskursteoretiska perspektiv och är överhuvudtaget intresserad av litteraturämnets teoretiska utveckling.

Carin Franzén undervisar i litteraturvetenskap på grundutbildningens alla nivåer, och på forskarutbildningen.

Mer om Carin Franzéns forskning

Mer läsning och lyssning

21/10, 2021: Carin Franzén diskuterar "Jaget" i Bildningspodden

11/3, 2021: Nytt standardverk: Natur & Kulturs litteraturhistoria