Stockholms universitet logo, länk till startsida

Pål Wrange blir ledamot i nytt människorättsinstitut

Regeringen har beslutat att inrätta Institutet för mänskliga rättigheter den 1 januari 2022. Det blir en ny myndighet under regeringen som samtidigt ska vara oberoende. Pål Wrange, professor i folkrätt, blir en av de sju styrelseledamöterna som ska leda institutet.

Vy över Ideon Science Park
Institutet för mänskliga rättigheter kommer vara placerat i Lund i lokaler vid forskningsbyn Ideon Science Park. Foto: Alexander Olivera

"När människors lika värde allt oftare ifrågasätts är det viktigare än någonsin att det finns strukturer som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Nu tar regeringen ett viktigt steg för att inrätta ett oberoende, nationellt institut för mänskliga rättigheter i Sverige" skrev dåvarande jämställdhetsminister Åsa Lindhagen på Twitter i januari i år. Nu har styrelsen för institutet utsetts.

Följande personer förordnas som styrelseledamöter fr.o.m. den 1 januari 2022:

  • Annika Jyrwall Åkerberg, Senior legal adviser
  • Elisabeth Rynning, Docent och f.d. chefsJO
  • Leif Ljungholm, Advokat
  • Negin Tagavi, Biträdande VD
  • Niklas Martti, Internationell projektledare
  • Pål Wrange, Professor i folkrätt, Stockholms universitet
  • Titti Mattsson, Professor i offentlig rätt, Lunds universitet

Tidigare folkrättsrådgivare vid UD

Pål Wrange, föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ) och professor i folkrätt vid Stockholms universitet sedan 2013, har tidigare arbetat som folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet under elva år. Han har utgivit ett femtiotal verk i folkrätt och har stor erfarenhet av att forska om mänskliga rättigheter. 

Porträttbild
Pål Wrange, professor i folkrätt

– Det är ett mycket hedrande uppdrag att bli utvald till ledamot i styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter. Även om de mänskliga rättigheterna i stort respekteras väl i Sverige så finns det behov av en institution som tar ett helhetsgrepp om dem. Det ska bli spännande att vara med och utforma institutets verksamhet, säger Pål.

Styrelsen för institutet ska leda verksamheten och även anställa en direktör som myndighetschef. Som uppgift har institutet att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. 

Läs mer om institutet i regeringens pressmeddelande

Pål Wranges profilsida