Stockholms universitet logo, länk till startsida

Personskadeförsäkring gäller nu även vid distansstudier

Personskadeförsäkringen för studenter vid svenska universitet och högskolor gäller nu även vid distansstudier. Villkoret är att det eventuella olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.

Personskadeförsäkringen för studenter har tidigare inte omfattat distansstudier. Kammarkollegiet gjorde ett undantag under den period våren 2020 då Folkhälsomyndigheten rekommenderade att universitet och högskolor skulle gå över till distansundervisning. Under hösten 2020 fanns inte någon rekommendation om distansundervisning och personskadeförsäkringen omfattade då inte studenterna fullt ut, något som universitet och högskolor tyckte var problematiskt.

 

Ändrade villkor i personskadeförsäkringen

Nu har Kammarkollegiet ändrat villkoren i personskadeförsäkringen för studenter så att den gäller även vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.

Läs mer på Kammarkollegiets hemsida

Här kan du läsa mer om studentförsäkring på vår egen webb:

Studentförsäkring