Stockholms universitet

Petra Herzfeld Olsson förordnas expertuppdrag i FN-organ

Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet, har blivit invald i den internationella arbetsorganisationen ILO:s tillsynsorgan för föreningsfrihet - Committee on Freedom of Association (CFA).

Porträttbild
Petra har lång erfarenhet om att forska om arbetsrätt med särskild inriktning på föreningsfrihet. Redan 2003 doktorerade hon med avhandlingen ”Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet”. Foto: Maia Wilkinson

Petra Herzfeld Olsson är professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på internationella perspektiv på arbetsrätten – såsom betydelsen av mänskliga rättigheter i arbetslivet, samspelet mellan nationell och internationell arbetsrätt samt villkor och reglering av arbetskraftinvandring. 

Petra har tidigare arbetat på Arbetsmarknadsdepartementet och var sekreterare i ILO-kommittén under perioden 2007–2010. Hon har även deltagit i flera av ILO:s arbetskonferenser och andra möten vid ILO, var redaktör för antologin ”Sverige och ILO: Hundra år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv” och utsedd till expert i regeringens utredning om genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. 

Om ILO och CFA

Den internationella arbetsorganisationen (på engelska: International Labour Organization, ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. Organisationen grundades 1919 som en direkt del av strävandena för fred och återuppbyggnad efter första världskriget och har som huvudsyfte att bevaka och förbättra förhållandena för arbetstagare världen över. 

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar hör till ILO: s grundprinciper – det vill säga den fria rätten att ansluta sig till fackföreningar och arbetsgivarorganisationer utan att det ska leda till några negativa konsekvenser i arbetslivet.

The Committee on Freedom of Association är underställd  ILO:s styrelse och har i uppgift att särskilt behandla klagomål från arbetstagar- och  arbetsgivarorganisationer som hävdar att en medlemsstat har kränkt arbetstagares eller arbetsgivares rätt till föreningsfrihet. CFA sammanträder vid tre tillfällen per år och Petra deltar för första gången vid sammanträdet i oktober 2021.

– Jag är otroligt glad över förtroendet! Den fackliga föreningsfriheten är på många håll under stor press och jag ser mycket fram emot att få medverka till att arbetstagares och arbetsgivares rätt till föreningsfrihet säkerställs runt om i världen, säger Petra.