Stockholms universitet

Professor emeritus Christian Diesen in memoriam

Christian Diesen, professor emeritus i processrätt, har avlidit efter en tids sjukdom vid en ålder av 73 år. Vi minns honom som banbrytande genom sin forskning som kritiskt undersökt rättsväsendets praktik i olika avseenden.

Vi som skriver detta gör det som representanter för ämnet processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Men vi gör det också som kollegor som haft nära samarbete med Christian Diesen över åren.

Porträttbild på Christian Diesen
Christian Diesen, professor emeritus i processrätt. Foto: Staffan Westerlund (2011)

Christian var tongivande som professor i processrätt både genom sin forskargärning och som lärare. Som forskare utmärkte sig Christian genom sin stora produktivitet, sin banbrytande verksamhet inom brottsofferfältet inte minst övergrepp mot kvinnor och barn men även genom hans intresse för processrättens möte med andra vetenskapsområden genom bl.a. hans stora intresse för bevisrätt och terapeutisk juridik. Hans inflytande sträckte sig långt utanför Sveriges gränser och hans forskning har haft stor betydelse för det praktiska rättslivet. Inte minst har hans utvecklande av metoden av alternativa hypoteser för bevisprövningen i brottmål lett till att detta synsätt fått stort genomslag inom forskningen och rättstillämpningen. 

Som lärare var Christian väldigt uppskattad. Han hade ett enkelt och pedagogiskt sätt att förmedla komplex kunskap. Hans förmåga att göra processrätten till ett levande och samhällsrelevant ämne var unik och utmärkte både hans forskning och lärargärning. Unikt var också det sätt han involverade studenter i sin forskning. Ett stort antal studenter har fått möjlighet att skriva sitt examensarbete inom ramen för något av hans forskningsprojekt. Många av de specialkurser som ges i processrätt idag är kurser som han startat och utvecklat. Han var i detta arbete före sin tid med att föra in det kritiska perspektivet och det vetenskapliga förhållningssättet i det pedagogiska arbetet. 
 
Många är vi, kollegor och studenter, som inspirerats av Christian. Både när vi trevande undersökte vår avhandlingsidé, under våra doktorandstudier men även senare i karriären. Hans generositet och engagemang tillsammans ett brett samhällsintresse och ämneskunskap samt känsla för det pedagogiska och enkla gjorde honom till en mycket värdefull handledare och kollega.

Ytterligare ett utmärkande drag hos Christian som forskare var hur han på ett för oss andra beundransvärt sätt kommenterade processrätten i media. Även där kom hans förmåga att enkelt och pedagogiskt förmedla komplex kunskap fram. 

Christian Diesen avled den 10 maj 2021 efter en tids sjukdom. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och är djupt saknad.
  
Anna Kaldal
Simon Andersson
Katrin Lainpelto