Stockholms universitet logo, länk till startsida

Professor emeritus Ulf Bernitz in memoriam

Professor emeritus Ulf Bernitz har gått bort efter en kort tids sjukdom. Ulf blev 86 år och var aktiv ända in i det sista. En enastående jurist och kär kollega har lämnat oss i stor saknad.

Han var en stor personlighet med breda intressen som förmådde inspirera såväl studenter som kolleger. Under mer än sex decennier var han en ledande forskare inom europarätt, immaterialrätt, marknadsrätt och konsumenträtt.

Ulf har under sin långa karriär betytt mycket för Juridicum och inspirerat, uppmuntrat, stöttat och väglett många såväl doktorander som kolleger. Hans entusiasm, nyfikenhet och akademiska sökande gjorde honom till en centralfigur var han än deltog. Våra varma tankar går till familjen.