Stockholms universitet logo, länk till startsida

Projekt om skulder och att upphöra med brott - intervju med Robin Gålnander

Projektet belyser sambandet mellan ekonomiska bekymmer och möjligheterna att lämna ett tidigare brottsligt liv.

Projekt om skulder och att upphöra med brott - intervju med Robin Gålnander
 
Robin Gålnander är en av tre forskare vid Kriminologiska institutionen som har tilldelats medel från NSfK (Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi). Projektet belyser sambandet mellan ekonomiska bekymmer och möjligheterna att lämna ett tidigare brottsligt liv. Vi har ställt några frågor till Robin om det nya projektet.
 
Hur fick du idén till projektet?
Det här projektet har ju vuxit fram ur mitt avhandlingsprojekt. Det dök upp massor med intressanta spår i intervjuerna som jag gjorde då - långt mycket mer än vad jag kunde belysa och diskutera inom ramen för avhandlingen. Hur kvinnorna hanterar skulder från sitt tidigare liv när de samtidigt försöker lägga det livet bakom sig var en sån extra spännande idé som jag ville följa upp noggrant. Det här projektet ger fina möjligheter att få göra det!
Vad är syftet med projektet?
Projektet fokuserar på hur ekonomiska bekymmer påverkar människors möjligheter att upphöra med brott. Det blir i praktiken en förlängning av mitt doktorandprojekt 'Maintaining Desistance' som avslutades 2020. Genom nya intervjuer med samma kvinnor ska det longitudinella projektet kasta ytterligare ljus på vilka möjligheter och problem som kvinnor ställs inför när de försöker närma sig det konventionella samhället och lämna ett liv i utanförskap, drogbruk och kriminalitet. 
Vad planerar du att göra inom projektets ramar?
Under 2021 genomför jag nya intervjuer med samma kvinnor som jag redan träffat upprepade gånger sedan 2016. Det är oerhört värdefullt med longitudinell forskning som får följa människors liv över tid, och det har varit en stark upplevelse att få träffa dem allihop igen. 
 
 
Robin Gålnanders projekt heter “Debt and Desistance in the Welfare State - Women´s Experiences of Coping with Debt when Desisting from Crime” och pågår under perioden maj 2021 - november 2022.