Stockholms universitet logo, länk till startsida

Projekt om språkförmåga och CAP får bidrag från Riksbankens Jubileumsfond

Ellen Marklund har beviljats 4 313 000 kronor för projektet Statistisk inlärning och automatisk beräkning av mönster i ljudsekvenser. Projektet ska undersöka kopplingen mellan språkrelaterad förmåga (SL) och CAP, den perceptuella mekanism som innebär att hjärnan uppfattar mönster i ljud.

Den språkrelaterade förmågan statistical learning (SL) är kopplad till olika aspekter av spädbarns språkinlärning, bland annat att uppfatta ord i flytande tal. I talsignalen finns inga pauser mellan ord, så om man inte redan kan orden kan det tyckas svårt att förstå var gränserna mellan orden är. Det har visat sig att spädbarn kan identifiera ord i en kontinuerlig talsignal där det inte finns några pauser, enbart baserat på hur ofta olika stavelser följer på varandra.

 

Bidra till breddad kunskap om språkförmågan

Computation of auditory predictability (CAP) är den mekanism som hjälper till att reda ut vilka ljud som hör samman i komplexa ljudmiljöer genom att identifiera vilka ljud som har samma respektive olika ljudkällor. CAP sker automatiskt och kan sägas vara en allmängiltig perceptuell mekanism. Syftet med projektet "Statistisk inlärning och automatisk beräkning av mönster i ljudsekvenser" är att ta reda på om SL går att härleda från CAP. Genom att explicit undersöka kopplingen mellan en språkrelaterad förmåga (SL) och en mer allmängiltig mekanism (CAP) kan projektet bidra till ny kunskap, inte bara om spädbarnets språkliga utveckling, utan också om språkförmågan ur ett bredare perspektiv.

Ellen Markund är forskare i fonetik och barns språkutveckling vid Institutionen för lingvistik.