Stockholms universitet logo, länk till startsida

Projektbidrag från Vetenskapsrådet för utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har beslutat om projektbidrag inom utvecklingsforskning. Sju forskare vid Stockholms universitet beviljas medel.

Frescati vinter

De sju forskarna vid Stockholms universitet är:

Lena Fält
, Kulturgeografiska institutionen.: Arbetet bakom nya storskaliga infrastrukturprojekt i afrikanska städer, 4 479 456 kr;
Elena Gorokhova, ACES: Cyanobakterier - den saknade länken i spridningen av vibriosis, 4 498 973 kr;   
Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen.: Informellt arbete i kontexten av COVID-19 pandemin i det urbana Afrika: utsikter för återhämtning och politiskt erkännande, 4 470 500 kr;    
Jakob Svensson, IIES: Kvalitetskontroll och mervärde: en experimentell studie, 4 359 450 kr;    
Paula Uimonen, Socialantropologiska institutionen.: Swahili Havsvärldar: Fiskesamhällen och hållbart hav i Tanzania, 4 463 480 kr.    
Ingvild Almås, IIES: Kontantöverföringsprogram, barns utveckling och jämlikhet mellan könen, 4 497 964 kr;    
Carl-Johan Ankarklev, MBW: Implementering av big-data integrerings strategier för att förutse värdkompetens hos smittspridande vektorer, 4 433 000 kr.  
 
Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.