Stockholms universitet logo, länk till startsida

Psykisk hälsa hos förstaterminsstudenter undersöks

Torsdag den 26 november skickas en enkät om psykisk ohälsa ut till studenter som läser första terminen på utbildningsprogram på grundnivå vid Stockholms universitet.

Frescati
Foto: Sören Andersson

Stockholms universitet deltar i World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS), vilket är ett globalt forskningsprojekt där syftet är att:
• generera epidemiologiska data om psykisk ohälsa bland studenter över hela världen
• implementera och utvärdera webbaserade interventioner för att både förebygga och behandla ohälsa
• sprida, implementera och kvalitetssäkra evidensbaserad metodik.

Stockholms universitet deltar

I Sverige inleddes projektet i slutet av vårterminen 2020 med en pilotstudie vid två lärosäten, inklusive Stockholms universitet, och nu på höstterminen utvidgas datainsamlingen till att omfatta sex lärosäten.

Syftet med enkätstudien är att kartlägga studenters behov och att utveckla förebyggande program och stödåtgärder som långsiktigt kan hjälpa studenter som mår dåligt. Från och med våren 2021 är målsättningen att kunna erbjuda studenter deltagande i studier om digitala insatser för depression, ångest och andra vanliga besvär.

Huvudansvarig forskare i Sverige är Anne H Berman, docent och universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, som leder projektet tillsammans med Claes Andersson, gästforskare vid Uppsala universitet och docent vid Malmö universitet.
 
Vid Stockholms universitet samordnas projektet genom en arbetsgrupp bestående av Ingemar Dahlgren, Studentavdelningen, Petra Lindfors, Psykologiska institutionen, Maria Wilenius, Ledningssekretariatet, samt Sofia Holmdahl, Stockholms universitets studentkår.

Eventuella frågor om enkäten besvaras i första hand av Anne H Berman (anne.h.berman@psyk.uu.se). Frågor gällande hanteringen vid Stockholms universitet besvaras i första hand av Maria Wilenius.