Stockholms universitet

Psykologiforskning kan lösa problemet med elsparkcyklarna

Professor Per Carlbring och en tidigare psykologstudent på Psykologiska institutionen, Niklas Laninge, skriver på DN Debatt om hur man med hjälp av beteendepsykologiska principer kan lösa problemet med felparkerade elsparkcyklar i gatumiljön.

Baksidan av elsparkscykelsrevolutionen är till stor del beteendebaserad. Från användare, som gör mindre genomtänkta parkeringar, till företagen, vars agerande präglas av liknande kortsiktighet, skriver Per Carlbring och Niklas Laninge.

– De lösningar vi föreslår vilar på tre psykologiska drivkrafter som påverkar våra beteenden.

Se vilka i artikeln på DN.se

Läs mer om Per Carlbring
 

Elsparkcyklar. Foto: Per Carlbring
Elsparkcyklar. Foto: Per Carlbring