Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rekord i studentutbyten på IMS

Våren 2022 ökar studentutbyten vid Stockholm universitet och Institutionen för mediestudier (IMS) stort, både vad det gäller utresande och inresande studenter.

IMS har fler utresande via olika utbytesavtal än någonsin och samtidigt har inresande till vår institution ökat mycket stort.


Covid-19 situationen har de senaste åren gjort utbyte osäkert på grund av olika reserestriktioner m.m. men våren 2022 ser vi nu med glädje att trenden har vänt. Samtidigt som resandet lättar har också än fler studenter ansökt om att studera utomlands.

Inresande utbytesstudenter har länge varit många i antal, både på masternivå och grundnivå. Denna termin slår vi rekord i att ta emot studenter både via våra egna institutionsavtal och via bilaterala universitetsavtal. 74 studenter från hela världen kommer läsa hela eller delar av sitt utbyte vid IMS under terminen, vilket är glädjande då det ökar vår internationalisering på hemmaplan och visar på att vi har ett gott utbud av kurser som både intresserar och passar våra internationella studenter.  

Våren 2022 gör våra masterstudenter utbyte vid New York University, Université du Québec à Montréal, University of Glasgow och Universitet i Oslo. Kandidatstudenter åker till Erasmus University i Rotterdam och några av Journalistikprogrammets studenter gör sin utbytestermin i kurserna International News Reporting och International Video Journalism hos vår partner Danmarks Medie- och Journalisthögskola i Århus, Danmark.

Vi har även i vår kurs i kvalificerad yrkespraktik i MKV en student som gör kursen inom  Erasmuspraktik vid ett företag i Österrrike och en annan student gör frivillig Erasmuspraktik vid svenska ambassaden i Reykjavík. Senare under termin tar även sektionen för modevetenskap emot en doktorand från Neapel inom ramen för Erasmuspraktik.

En journalistikstudent har även fått Minor Field Studies stipendium och kommer göra sitt examensprojekt i Sydafrika under våren.

Vi ser fram emot kommande år av givande studentutbyte.

Birgitta Fiedler, utbyteskoordinator IMS

Mer om att studera utomlands via IMS