Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rektor vice ordförande i Magna Charta Observatory

Rektor Astrid Söderbergh Widding är ny vice ordförande i Magna Charta Observatory, som värnar autonomi och akademisk frihet.

Astrid Söderbergh Widding
Astrid Söderbergh Widding Foto: Eva Dalin
 

I slutet av förra årets valdes rektor Astrid Söderbergh Widding in som ledamot i Magna Charta Observatory, ett observatorium vars uppdrag är att värna de akademiska kärnvärdena autonomi och akademisk frihet. Den 14 juni tillträder Astrid Söderbergh Widding som vice ordförande, och efterträder på posten Agneta Bladh, före detta statssekreterare och rektor för Högskolan Kalmar samt alumn och tidigare medarbetare vid Stockholms universitet. Astrid Söderbergh Widding kommer att ingå i presidiet för General Council, och delta aktivt i arbetet för att värna och utveckla de akademiska kärnvärdena, i nära samarbete med andra organisationer som EUA och Scholars at Risk.  
– Magna Charta Observatory är väktare för akademiska kärnvärden, och som sådan viktigare än någonsin i en tid då autonomin och den akademiska friheten står under hot från många håll, säger Astrid Söderbergh Widding.

 

Globalt observatorium kämpar för akademiska kärnvärden

Stockholms universitet har varit medlem sedan Magna Charta Universitatum lanserades 1988. Idag står över 900 lärosäten och organisationer från 88 länder bakom deklarationen, som gått från att vara en europeisk angelägenhet till att bli global.

En annan viktig förändring är att ett tillägg till 1988 års deklaration har arbetats fram, som förutom att betona de akademiska kärnvärdenas avgörande betydelse också beaktar samtidens särskilda utmaningar. Här betonas att kärnvärdena aldrig är något givet, utan att det krävs en ständig strävan för att uppnå och vidmakthålla dem. Universiteten måste möta de ökande förväntningar som finns på dem, såväl lokalt som globalt. Magna Charta Universitatum 2020 lanseras digitalt den 16-17 juni, både genom signeringar vid universitet runtom i världen och genom ett webbinarium om kärnvärdena.
– Vid Stockholms universitet genomfördes ju under 2018 en pilot i Magna Chartas arbete med Living Values – det är en viktig erfarenhet som jag tar med mig in i mitt nya uppdrag, säger Astrid Söderbergh Widding.

Läs även blogginlägg av rektor 17 juni 2021: Magna Charta Universitatum 2020

Läs mer om Living Values vid Stockholms universitet.