Stockholms universitet

Rektorsmedel för att utveckla kursen Skolan i samhället

Projektet har erhållit 150 000 kronor.

Medverkande institutioner: Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Institutionen för språkdidaktik, Juridiska institutionen, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Läs om beslutet här

Kontakt vid institutionen och projektledare

David Thorsén