Stockholms universitet logo, länk till startsida

Release för läroboken "Feministiska perspektiv på global politik"

Emil Edenborg och Cecilia Åse från ERG (tillsammans med Sofie Tornhill från Linnéuniversitetet) är redaktörer för en ny lärobok som precis kommit ut från Studentlitteratur.

Feministiska perspektiv på global politik - framsida.
Feministiska perspektiv på global politik - framsida.

Boken riktar sig till studenter i ämnen som genusvetenskap, statsvetenskap och internationella relationer och alla andra intresserade av globala frågor.

Varifrån kom idén till boken?

Vi undervisar alla tre om genus och politik och upplevde att vi saknade en lärobok på svenska som introducerar feministisk forskning om globala politiska frågor. Vi ville skriva en bok som låter studenter ta del av den spännande feministiska forskning om aktuella internationella frågor som görs på olika universitet i Sverige. Några exempel som tas upp i boken är hur klimatfrågan hänger ihop med maskulinitet, vad det innebär att Sverige och andra stater säger sig bedriva en feministisk utrikespolitik, och hur vi kan förstå uppkomsten av så kallade anti-genusrörelser i olika länder, vilka motsätter sig fenomen som abort, sexualundervisning och hbtq-rättigheter.    

Cecilia Åse. Foto: Maria Skuldt.
Cecilia Åse. Foto: Maria Skuldt.

Vad är det som gör att just feministiska perspektiv och teorier lämpar sig för analys av makt och politik på global nivå?

Den feministiska forskaren i internationella relationer Cynthia Enloe menar att ”det personliga är internationellt och det internationella är personligt”. Det innebär att global politik inte är något som sker ”bara” i internationella organisationer som FN eller i staters utrikespolitik, utan något som på olika sätt hänger samman med människors vardagsliv. Vi är alla en del av globala maktrelationer som formar våra liv men som också är möjliga att förändra. Genom att ställa frågor om maktordningar kopplade till kön, nationalism, rasism, kolonialism och ekonomisk fördelning, kan vi förstå vår tids stora globala problem, såsom våld, förtryck, klimatkriser och ökande högerpopulism.

Emil Edenborg. Foto: Henning Brüllhoff.
Emil Edenborg. Foto: Henning Brüllhoff.

Hur önskar ni som skrivit boken att den kommer att användas?

Boken riktar sig till studenter i ämnen som genusvetenskap, statsvetenskap, internationella relationer, men också till alla andra som vill få en djupare och mer nyanserad förståelse för global politik. Förutom att introducera viktiga feministiska teorier och ge smakprov på aktuell forskning, innehåller boken ett kapitel som ger praktisk vägledning om hur en studie om global politik kan utformas, som vi tror kan vara användbart för studenter som ska skriva uppsats och funderar kring saker som syfte, teori och metod.

Mer information om boken på förlagets webbsida

Presentation av Cecilia Åse

Presentation av Emil Edenborg

Den 19/11 kl 16 firas boksläppet vid ett release-event på SU där några av bokens författare presenterar sina kapitel med efterföljande mingel. Evenemanget är öppet för studenter, lärare och alla andra intresserade.

Till evenemanget