Stockholms universitet logo, länk till startsida

Reviderad information om undervisning VT22

Institutionsledningen informerar om undervisning och examination under VT22 efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 13 januari och från universitetsledningen 14 januari.

Stockholms universitet uppmanar samtliga studenter och medarbetare att vaccinera sig om möjligt, samt följa Folkhälsomyndighetens råd för att hindra smittspridning. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör man stanna hemma vid misstanke om covid.

Enligt tidigare beslut kommer institutionen att huvudsakligen bedriva all undervisning och examination på campus under vårterminen 2022, men de nya direktiv som kommit från Folkhälsomyndigheten den 13 januari och från universitetsledningen den 14 januari, medför att tidigare beslut revideras enligt nedan.

Nytt prefektbeslut

Efter samråd med ställföreträdande prefekt, administrativ chef och arbetsmiljöombud har prefekten beslutat att all undervisning och examination sker nätbaserat under perioden 17 januari – 11 februari. Därefter gäller tidigare beslut om att institutionen huvudsakligen, med undantag för två kurser (Japanska II och Koreanska II), kommer att bedriva all undervisning och examination på campus under vårterminen 2022. Det tidigare beslutet rörde perioden 17 januari – 20 mars, men kommer följaktligen att vara giltigt för perioden 12 februari – 20 mars om inga ytterligare revideringar kommer att krävas.

Skälet till denna revidering av tidigare beslut är meddelande från rektor den 14 januari, i vilket det sägs att universitetsledningen understryker vikten av begränsade fysiska möten under vårterminens inledning på grund av en hög befarad smittspridning. Universitetsledningens tolkning av det scenario Folkhälsomyndigheten presenterade den 13 januari är att institutioner bör vara mer restriktiva särskilt under terminens inledande veckor.

Institutionsledningen kommer även fortsättningsvis att informera löpande om utvecklingen, och de riktlinjer vi får. Som en del av Stockholms universitet följer institutionen självfallet de direktiv, regler och rekommendationer som kommer från myndigheter och universitetets ledning, och detta beslut kan komma att ändras beroende på hur situationen förändras.

Vi hänvisar till Stockholms universitets centrala webb för närmare information om SU:s policy.

Texten uppdaterades 14 januari, 2022.