Stockholms universitet logo, länk till startsida

Risk för den marina miljön då förorenade sediment dumpas till havs

Stora mängder av ofta förorenade sediment fortsätter att dumpas i Östersjön – trots att det är förbjudet. En ny studie visar på inkonsekvens när undantag beviljas för dumpning och att praxis strider mot Sveriges miljömål.

Läs hela artikeln på Stockholms universitets centrala hemsida