Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rita Almeida ny föreståndare för SUBIC

Rita Almeida ersätter Johan Lundström som föreståndare för Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC).

Närbild av Rita Almeida. Privat foto
Rita Almeida, docent och föreståndare för SUBIC. Foto: Privat

Rektor fattade den 20 januari 2022 beslut om att utse docent Rita Almeida, Institutionen för lingvistik, till ny föreståndare för SUBIC. Rita Almeida ersätter Johan Lundström, som fortsättningsvis kommer att vara knuten till SUBIC som vetenskaplig rådgivare.

Till SUBIC