Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så är miljötillståndet i Stockholms skärgård – se webbinariet "Under ytan i Stockholms skärgård"

Vid webbinariet "Under ytan i Stockholms skärgård" presenterades miljötillståndet i Stockholms skärgård: kunskapsläget inom forskningen, vad som påverkar miljön idag och vilka åtgärder som finns att tillgå för att förbättra havsmiljön. Nu finns presentationerna att se i efterhand för de som missade live-sändningen.

Seminariet "Under ytan i Stockholms skärgård" riktade sig främst till aktörerna inom projektet Pilot Stockholms skärgård – regional ekosystembaserad förvaltning, som projektleds av Länsstyrelsen i Stockholm, och ingår det av Havs- och vattenmyndigheten initierade övergripande projektet för en regional ekosystembaserad havsförvaltning. Föredragshållarna befann sig på Stockholms universitet, men åhörarna deltog digitalt och ställde frågor via en chatt.

Tema 1. Övergödning och vattenkvalitet.

Gustaf Almqvist från Länsstyrelsen och Sofia Wikström från Stockholms universitet ger en kort bakgrund till seminariet. Därefter berättar Jakob Walve och Linda Kumblad från Stockholms universitet om övergödningsproblematiken i Stockholms skärgård och vilka åtgärder som är möjliga för att förbättra vattenmiljön på stor och liten skala.

 

 

 

Tema 2. Känsliga habitat.

Joakim Hansen från Stockholms universitet och Oscar Törnqvist från SGU beskriver vad vi vet om känsliga undervattenshabitat i skärgården, om de största hoten och om olika åtgärder för att skydda och restaurera dem.

 

 

 

Tema 3. Fisken i skärgården.

Ulf Bergström från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Henrik Svedäng från Stockholms universitet och Anders Jansson, kustnära fiskare på Björkö, berättar om situationen för fisken i Stockholms skärgård, vad vi vet om den historiska utvecklingen av fiskbestånden och vad som kan förklara förändringarna.