Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så används konstruktionen "inte...förrän" i 21 europeiska språk

Genom att titta på översättningar av debatter i EU-parlamentet har tre lingvister undersökt hur konstruktionen "inte...förrän" används i olika språk. Resultatet presenteras i tidskriften Languages.

En nyligen publicerad artikel av lingvisterna Henriëtte de Swart, Jos Tellings och Bernhard Wälchli undersöker hur den temporala konstruktionen inte...förrän används i europeiska språk. Forskarna har utgått från textkorpusen Europarl, som består av översättningar av gamla debatter i Europaparlamentet. I politisk diskurs används inte...förrän ofta för att diplomatiskt koppla ihop två olika företeelser där två olika aktörer har helt olika intressen ("political linkage").

Flaggor framför Eu-parlamentet i Strasbourg. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
 

Svenskan sticker ut

Studien har undersökt 21 europeiska språk och funnit att språken skiljer sig mycket åt när det kommer till hur konstruktionen inte...förrän uttrycks. Här är svenskan speciell eftersom den har ett eget ord för detta, nämligen förrän. De flesta andra undersökta språk använder sig av uttryck som 'innan', 'tills', 'så länge' eller 'bara när'. Dessa uttryck styr också hur man använder sig av negation (ord för 'inte') i dessa olika konstruktioner, i bisats och i huvudsats.

 

Samarbete med Utrechts Universitet

Artikeln är resultatet av ett samarbete mellan Bernhard Wälchli, professor i lingvistik vid Stockholms universitet, och två forskare som är verksamma vid Utrechts Universitet i Nederländerna. Henriëtte de Swart, som forskat om formell semantik, har tidigare analyserat konstruktionen inte...förrän ur ett semantiskt och pragmatiskt perspektiv. Jos Tellings har lång erfarenhet av kvantitativa datorlingvistiska metoder. Bernhard Wälchli kommer från det språktypologiska hållet och har tidigare jämfört temporala konstruktioner i många olika språk.

Läs hela artikeln här:

Not…Until across European Languages: A Parallel Corpus Study (mdpi.com)