Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så kan surfplattor användas i förskolan

Innehållet i de digitala resurserna, hur de används och till vad, är viktigare än att diskutera skärmtid. Det menar forskaren Petra Petersen som i en avhandling undersökt de möjligheter surfplattan ger för att få barn delaktiga i förskolans aktiviteter.

(Artikeln ursprungligen publicerad på universitetets webb 22 maj 2020)

 

Petra Petersen. Foto: John Holmberg.
Petra Petersen. Foto: John Holmberg.

Petra Petersen lyfter särskilt ett område där digitala verktyg kan fylla en viktig pedagogisk funktion – att ge flerspråkiga barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket.

– Det kan vara svårt att tillgodose om pedagogerna själva inte talar språken. Då kan surfplattan och applikationer på flera språk bli ett mervärde och göra det lättare att överkomma ett hinder som skulle vara svårt att överstiga utan digitala resurser, säger Petra Petersen.

 

Viktigt välja appar med omsorg

I fyra delstudier undersöker och exemplifierar hon hur olika appar kan användas i förskolan, med fokus på barns delaktighet och möjlighet att använda sina modersmål. Minoritetsspråket finska lyfts särskilt fram. En del appar kan användas utan problem av flera barn samtidigt, som videosamtal där barnen kan kommunicera på det gemensamma modersmålet. Ordboksappar kan också användas för att ta reda på ord på minoritetsspråket. Andra appar lämpar sig bättre för ett barn i taget, som fotogalleri-appar för att reflektera kring bilder barnen själva tagit.

– Det är viktigt att pedagogerna väljer applikationer med omsorg, så att de digitala resursernas potential verkligen kan användas för att berika förskolans verksamhet, menar Petra Petersen.

Hon hoppas att avhandlingen kan bidra med nya idéer och göra det enklare för pedagoger i förskolan att utveckla hur, och i vilket syfte, digitala resurser kan användas.

– Om vi vill att alla barn ska utveckla ett demokratiskt förhållningssätt där alla människors lika värde är en grundläggande förutsättning räcker det inte med att säga att det är en tillgång att vara flerspråkig. Det krävs att barnen faktiskt får kommunicera på alla sina språk och använda alla sina teckensystem.
 

Petras förslag på appar:

Explain everything: En skapa-app som gör det möjligt att för barnen att rita, berätta och spela in egna berättelser på valfritt språk och med valfritt innehåll.
Knacka på: Exempel på en pekboksapplikation där barnen kan lyssna på en saga  och själva spela in en version av den.
Polyglutt: App med barnlitteratur uppläst på flera språk som gör det möjligt för barnen att höra sagor på många olika språk.
Tripp trapp träd: Appen bygger på barnens egna  utforskande med många olika sätt att själva skapa musikaliskt, matematiskt och språkligt innehåll.


Läs avhandlingen Delaktighet och digitala resurser: Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden (pdf)

Läs mer om Petra Petersens forskning.