Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sök senast 1 oktober! Kulturvetenskapliga produktionsstudier - forskarkurs 10 hp

Med start i oktober 2021 ges en ny fakultetsövergripande doktorandkurs med fokus på ’kulturproduktion’ i regi av SU (IMS, IKE och FEK) och Kulturhuset/Stadsteatern (KHST). Doktorander vid alla universitetets institutioner är välkomna.

MostPhotos/FOTO: ROLAND LUNDGREN

Kursstart:
21 oktober - 2021

Anmälan:
Anmälan görs senast den 1 oktober och sänds till Louise Wallenberg (louise.wallenberg@ims.su.se). 

NB. Kursen har endast fem platser, men kommer förhoppningsvis att breddas då den ges en andra gång under 2022.

Läs mer om kursen här