Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sök till våra fristående kurser på avancerad nivå

I höst kan du läsa flera fristående kurser på avancerad nivå, kurser som ingår i vårt Masterprogram i folkhälsovetenskap, samhälleliga och individuella perspektiv. Kurserna ges på engelska.

Till hösten ger vi flera av våra kurser på masternivå på fristående basis. Kurserna ingår kursutbudet för tredje terminen av vårt masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv.

Hälsa och politik i välfärdsstaten (PH14A0): Kursen introducerar välfärdsforskningen och anlägger ett historiskt och komparativt perspektiv med grund i olika länder och olika välfärdsmodeller.

Global hälsa i en föränderlig värld (PH15A0): Kursen behandlar det ömsesidiga sambandet mellan folkhälsa och global utveckling i tre block: Globalisering och hållbar utveckling, Institutioner och politisk styrning samt Regioner och befolkningsgrupper.

Psykologiska perspektiv på hälsa (PH16A0): Kursen ger kunskaper i psykologiska perspektiv på hälsa.

Stress, återhämtning och hälsa (PH17A0): Kursen ger kunskaper i psykologiska och biologiska processer avseende stress, återhämtning och hälsa.

Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser (PH18A0): Kursen ger kunskaper om generella metoder för prevention, intervention och hälsofrämjande insatser. Syftet är att förse studenten med kunskaper om och verktyg för motivationshöjande insatser, attitydförändring och beteendeförändringar.

Kurserna är på avancerad nivå och kräver vissa förkunskaper, dessa finns definierade i kursplanen för varje kurs.
Utbildningarna ges på engelska.

Bilden av ett hjärta mot en bakgrund av människor
Foto: Mostphotos