Stockholms universitet

Se seminariet om minneskultur i Polen och Tyskland, med konstvetaren Tanja Schult

Konstvetaren Tanja Schult är en av talarna i seminariet om minneskultur som gavs den 8 juni. Seminariet finns nu tillgängligt att se online på tyska och polska.

Tanja Schult är docent i konstvetenskap och har tilldelats en sabbatstermin för att bedriva forskningsprojektet "Making Monuments Matter in 21st Century Democracies" vid Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Här kan du se seminariet på polska eller tyska

 

 

Mer om Tanja Schults forskning

Associate professor Tanha Schult, Department of Culture and Aestethics. Foto: Niklas Björling.

Tanja Schults forskning handlar om att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Hon har särskilt intresserad sig för historiska minneskulturer, då med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten.

Här kan du läsa mer om Tanja Schults forskning