Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sen anmälan till kurser inom juristprogrammet

Den 15 oktober var sista dag för juristprogramstudenter att anmäla sig till vårens kurser via antagning.se.

Sen anmälan öppnar 15 december och görs via antagning.se.

Du som är student på juristprogrammet och ska läsa obligatoriska kurser under VT2022 och har missat deadline har möjlighet att göra en sen anmälan.

Du har platsgaranti även vid en sen anmälan under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven till de obligatoriska kurser som du anmäler dig till.

Obs! Detta gäller enbart de obligatoriska kurserna, dvs. termin 2 - första halvan av termin 7.

Om du trots att du har gjort en sen anmälan inte kan webbregistrera dig under perioden 3-9 januari var god maila oss på studentexpeditionen@juridicum.su.se för hjälp med detta.

 

Har du tillgodoräknade obligatoriska kurser?

Anmälan till obligatoriska kurser via antagning.se gäller inte för studenter som har tillgodoräknade obligatoriska kurser. Du ska istället kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström via e-post i slutet av denna termin (från mitten i december och helst senast veckan innan terminsstart).

Detta gäller endast om du ska läsa obligatoriska kurser.