Stockholms universitet logo, länk till startsida

SERSD och Mikrobiologi populärast av masterprogrammen

Antalet ansökningar till BIG:s masterprogram är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Programmen SERSD och Mikrobiologi har som vanligt flest ansökningar.

Den 17 januari var sista dag för ansökan till BIG:s nio masterprogram. När ansökningarna sammanställts, visar det sig att det är 1383 ansökningar totalt, varav 491 i första hand. Jämfört med förra året är det en minskning av antalet förstahandsansökningar med runt 10 %. Å andra sidan var det en ungefär lika stor uppgång förra året. Årets siffror kan därför ses som en återgång till hur det varit tidigare. Jessica Slove Davidson, studierektor på BIG, tror att den tillfälliga (?) uppgången förra året kanske kan ha varit en effekt av pandemin: att Sverige inte stängde ner på samma sätt som många andra länder kan ha lockat fler studenter att söka våra utbildningar.
Som vanligt är det flest ansökningar till SERSD-programmet (Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling). Näst flest ansökningar är det till masterprogrammet i mikrobiologi. Tillsammans har de två programmen nästan hälften av alla förstahandsansökningar, men dominerar ändå inte lika mycket som tidigare år då de brukat stå för mer än hälften av ansökningarna. Minst antal ansökningar har NABiS-programmet, det nordiska masterprogrammet i biodiversitet och systematik, med bara 5 förstahandssökande i år. Detta program är dock gemensamt för ett antal nordiska universitet och det totala antalet sökande är förhoppningsvis betydligt större. Övriga sex masterprogram har mellan 28 och 55 förstahandssökande, där framför allt det breda biologiprogrammet har fått fler sökande.  
Normalt blir det slutliga antalet registrerade studenter bara 10 - 20 % av antalet förstahandssökande.

Landskapsbild från campus en frostig dag
På väg från tunnelbanan till Biologihuset en frostig vinterdag