Stockholms universitet

Sex SU-forskare bland världens mest citerade

Sex forskare vid Stockholms universitet finns med på Clarivates lista för 2023 över världens mest citerade forskare.

Albano campus
Fyra av de listade forskarna finns vid Stockholm Resilience Centre,som är beläget i Albano. Foto: Johannes Ernstberger/.

Varje år publicerar företaget Clarivate en lista över världens mest citerade forskare. De listade forskarna har skrivit artiklar som rankas bland de 1 procenten i topp när det gäller citeringar inom sina respektive områden. Clarivate-rankningen baseras på en analys av publikationer och citeringar i vetenskapliga tidskrifter under en period av elva år (januari 2012 till december 2022). Som grund använder Clarivate databasen Web of Science. Citeringsaktivitet är dock inte den enda urvalsindikatorn. En preliminär lista baserad på citeringsaktivitet förfinas sedan med hjälp av kvalitativ analys och expertbedömning.

 

Sex SU-forskare på listan

Det finns sex forskare från Stockholms universitet på Clarivates lista för 2023.Fyra av dem är knutna till Stockholm Resilience Centre. Det är Thomas Elmqvist, Max Troell, Johan Rockström och Carl Folke. De två andra forskarna vid Stockholms universitet på listan över mest citerade är Stefano Manzoni och Gustaf Hugelius, båda vid Institutionen för naturgeografi.

Clarivate list of highly cited researchers in 2023
Läs mer på Stockholm Resilience Centers webb