Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sibel Korkmaz får Barnafridspriset för avhandling om våld i ungdomars nära relationer

Sibel Korkmaz vid Institutionen för socialt arbete har tilldelats Barnafridspriset för årets bästa avhandling. Hon prisas för sin avhandling om våld i ungdomars nära relationer. 

Barnafridspriset delas ut av Barnafrid – ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Barnafrid är resultatet av ett regeringsuppdrag som år 2015 tilldelades Linköpings universitet. Målet för centrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn från våld och övergrepp. 

År 2022 belönas Sibel Korkmaz, socionom och fil. dr i socialt arbete vid Stockholms universitet, med Barnafridspriset. Sibel disputerade våren 2021 med avhandlingen “Youth Intimate Partner Violence in Sweden: Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationships”.

Sibel Korkmaz

 

Grattis till priset Sibel! Vad betyder det för dig?

– Det är såklart jättekul och väldigt hedrande! Jag blir både stolt och glad för egen del. Det känns särskilt fint att se att min avhandling kan bidra till att lyfta fram våld i ungas nära relationer som ett socialt problem. 

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”Sibel Korkmaz har med sin avhandling bidragit till och, på ett förtjänstfullt sätt, utvecklat vår kunskap om våld i ungas partnerrelationer. Avhandlingen har bidragit till kunskap om våldets förekomst, de utsattas erfarenheter och våldets mekanismer. Forskningen understryker ett behov av att uppmärksamma problematiken i större utsträckning”.

Läs mer om Sibel och hennes avhandling här