Stockholms universitet

Sillen som försvann

Sommarens stora Östersjönyhet har varit att sill- och strömmingbestånd kollapsat. Surströmmingsproduktion har tvingats lägga ner och samtidigt hotar en ekologisk katastrof Östersjöns ekosystem när sillen och strömmingen, som är en viktig motor i det marina ekosystemet, försvinner.

Östersjösill. ImageQuest Marine / Universal Images Group.

I flera år har forskare larmat: Sillen och strömmingen kommer att fiskas ut ur Östersjön om ingenting görs. Vi måste Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen.

Den sill och strömming som dammsugs av trålare ur Östersjön blir framför allt mat till olika djurindustri: laxodling, kycklingfabriker och minkfarmar.

Läs mer om sillen i Östersjön

Allvarligt för Östersjöns ekosystem

Sillen är en hörnpelare i Östersjöns ekosystem. Havets ekologiska balans rubbas om den försvinner. Större rovdjur som säl, rovfiskar och sjöfågel får brist på mat och näringsämnen och energi kan inte längre överföras via sillen från plankton och mindre djur.  "Spiggvågen" – rubbningen i Östersjöns ekosystem som gör att storspiggen tar över med kaskadeffekter i ekosystemet som algtillväxt och sämre vattenkvalitet som följd – orsakas också bland annat av den försvinnande sillen.

Den viktigaste åtgärden för att rädda Östersjöns sill är att kraftigt minska fångstkvoterna och att flytta ut trålgränsen längs hela ostkusten, säger Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist vid Östersjöcentrum, till Aftonbladet.

Henrik Svedäng, docent och forskare vid Östersjöcentrum.

Över 80 procent har sillbeståndet i centrala Östersjön har minskat jämfört med 1970-talet, berättar Henrik Svedäng, docent i marinbiologi och fiskeforskare på Östersjöcentrum, för SvD. Det kan bli slutet för strömmingen i mellersta Sverige för årtionden framåt, säger han.

– Mycket pekar på att ett eller flera delbestånd håller på att fiskas bort. Och att då hålla fast vid höga kvoter är riskabelt. Sillen har ersatts med spigg och torskfisket har stängt, men ingen reagerar ändå, säger Henrik Svedäng till SvD.

För lite och för sent?

I början av sommaren kom nyheten att trålgränsen ska flyttas ut på prov i två områden längs den svenska ostkusten, för att utvärdera effekterna av ett minskat trålfiske vid kusten. Men den kunskap vi redan har pekar på att trålgränsen skulle behöva flyttas ut längs hela ostkusten, för att inte riskera att enskilda sillbestånd försvinner helt, förklarar Henrik Svedäng.

– Vi vet redan tillräckligt för att dra i nödbromsen, konstaterar han.

Text: Jenny Rosen