Stockholms universitet logo, länk till startsida

Situationen i Hongkong

Stockholms universitet följer noga utvecklingen i Hongkong och Utrikesdepartementets bedömningar av säkerhetsläget. Situationen har föranlett universitetet att kontakta sina utbytesstudenter i regionen och uppmana till försiktighet samt påminna dem om sitt försäkringsskydd.

Oroligheterna i Hongkong har nu medfört att samtliga universitet där enligt uppgift stängt sina campus, även om flera meddelat att man ska försöka upprätthålla undervisningen via distans. Stockholms universitet har just nu tolv utbytesstudenter i Hongkong, och samtliga har kontaktats för att uppmanas till stor försiktighet samt påminnas om möjlighet till hemresa via sitt försäkringsskydd. Studenterna har via Kammarkollegiet en försäkring som kallas Student-UT och som under nuvarande omständigheter täcker både hemresa och eventuellt hotellboende på plats för den som önskar.