Stockholms universitet logo, länk till startsida

Smartphonegenerationen sedd ur ett folkhälsoperspektiv

Det moderna samhälle som dagens unga växer upp i präglas av individualisering och globalisering. I detta har dessutom tekniken fått en allt större betydelse, inte minst genom den digitalisering som gjort det möjligt med ständigt nya former av informationsutbyte och möjligheter till kontakter mellan människor.

Hur påverkar det moderna samhället ungas levnadsvanor och hälsa?

Har ungdomar blivit mer skötsamma? Det kommer nya rapporter om att färre ungdomar röker och de dricker mindre alkohol än tidigare generationer. Samtidigt har självrapporterade psykosomatiska besvär ökat bland unga och barn i Sverige, liksom vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd. Så hur mår Smartphonegenerationen egentligen, vad tänker de och vad vill de?

Sommarkurs: Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv 7,5 hp

I vår sommarkurs belyses levnadsvanor och hälsa bland unga människor idag, med särskilt fokus på den grupp som ibland kallas för ”smartphonegenerationen”, ”iGen” eller ”Generation Z” (dvs. födda från mitten av 1990-talet till början av 2000-talet). Vi diskuterar vad som händer med denna "Smartphonegeneration", vilka kopplingar det finns mellan levnadsvanor och hälsotillstånd bland dagens ungdomar och det nya moderna samhälle som präglas av individualisering, globalisering och digitalisering.

När går kursen?

Sommarkursen ges på halvfart på distans under veckorna 23-31 2021.
Mer information finns i kurskatalogen:
su.se/publichealth/PH25G0

Händer håller mobiltelefoner
Foto: Mostphotos