Stockholms universitet logo, länk till startsida

Socialtjänstens respons på ”flyktingkrisen”

Åsa Backlund, Katarina Thorén och Tommy Lundström har i en nypublicerad artikel sett på organisering av och synsätt på mottagandet av ensamkommande barn inom socialtjänsten 2016 – då antalet asylsökande ensamkommande var exceptionellt stort.

Resultatet visar att trots en statlig ambition om normalisering och integrering av mottagandet i den sociala barnavården, har en tydlig respons från socialtjänsten varit att specialisera verksamheten utifrån den ökande klientgruppen. Den här studien ger inget belägg för att specialiseringen lett till bättre kvalitet, tvärtom kan man se ett positivt samband mellan kvalitet och en integrerad organisation.

Samtidigt som det utifrån studiens resultat finns skäl att problematisera socialtjänstens arbete med ensamkommande barn, så är det mot bakgrund av den utmanande situation som socialtjänsten befann sig i vid tidpunkten för studien värt att notera att  en  majoritet  av  respondenterna  faktiskt  var  förhållandevis  nöjda  med  det  stöd  som erbjöds målgruppen.

Backlund, Å., Thorén, K. och Lundström, T. (2021). Socialtjänstens respons på "flyktingkrisen": Mottagandet av ensamkommande barn. Socialvetenskaplig tidskrift, vol 28, nr 1. DOI: https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4075

Läs mer om artikeln 

Händer. Foto: Clay Banks /Unsplash