Stockholms universitet

Sommar 2023 – Experter vid Stockholms universitet

Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från hemmasemester till gifter i solkräm.

Poppiusros utanför Bloms hus, Frescati. Foto: Per Larsson
Poppiusros utanför Bloms hus, Campus Frescati. Foto: Per Larsson
 

Semester och resande

Skandinavisk turism och staycation
Sarah Holst Kjaer, docent i etnologi vid Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap. Kan frågor om turism- och kulturindustri i Skandinavien samt om staycation – semestra hemma.
E-post: sarah.holst.kjaer@etnologi.su.se
Tfn: 0045-607 575 42

Svenskarnas förhållande till fritidsbåtar 
Mattias Frihammar, docent i etnologi vid Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap. Kunnig inom kulturarv, ritualer och traditioner. Kan bland annat svara på frågor om fritidsbåtens historia och om hur främmande invasiva arter (både djur och växter) identifieras, förstås och hanteras. 
E-post: mattias.frihammar@etnologi.su.se

Resande med tåg, båt och buss
Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen. Kan svara på frågor om sjö- och transporträtt, till exempel frågor om passagerarrättigheter avseende resor med flyg, färjor, kryssningsfartyg, långfärdsbussar och tåg samt frågor om båtjuridik.
E-post: johan.schelin@juridicum.su.se
Tfn: 0706-96 06 23

 

Sommarväder och klimat

Sommartorka, bränder och biologisk mångfald
Kristoffer Hylander, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Forskar om bränders effekter på biologisk mångfald och gör bland annat en studie i området som brann i Västmanland. Kan också svara på frågor om klimateffekter på växters utbredning och kaffeodlingens betydelse för biologisk mångfald. 
E-post: kristoffer.hylander@su.se
Tfn: 0765-52 52 67

Väder och klimat
Michael Tjernström är professor i meteorologi vid Meteorologiska institutionen och forskar om klimat och väder i Arktis, dit han regelbundet åker med isbrytaren Oden. Han kan även svara på frågor om klimat och klimatförändringar, och med ett förflutet som prognosmeteorolog även på frågor om sommarvädret och väderprognoser. 
E-post: michaelt@misu.su.se
Tfn: 0702-05 66 31
(Är fram till mitten av juni på en Arktisexpedition, och är under den tiden svår att nå)

Glaciärer, inlandsisar och den marina kryosfären
Nina Kirchner är docent i glaciologi och lektor vid Institutionen för naturgeografi. Hon är också föreståndare för Tarfala forskningsstation, Sveriges enda forskningsstation i en högalpin arktisk miljö omgiven av några av världens bäst studerade glaciärer.
E-post: nina.kirchner@natgeo.su.se
Tfn: 08 -16 29 98, Tarfala forskningsstation: 072-715 50 39

Historiskt klimat
Björn Gunnarson, docent i naturgeografi. Studerar årsringsvariationer i träd för att rekonstruera det historiska klimatet. Forskar även om föroreningshistorik i förorenade områden.
E-post: bjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 47 72

Klimatets påverkan på fjällmiljö, glaciärer och renskötsel
Gunhild Ninis Rosqvist är professor i geografi, inriktning naturgeografi. Hon forskar om klimatförändringars effekt på fjällmiljön, glaciärer och snöförhållanden, bland annat i samarbete med renskötare med vilka hon också tar fram förslag på hur klimatkonsekvenser bäst bedöms i samband med markexploateringar.
E-post: ninis.rosqvist@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 49 83, 073-8505882 

Utvecklingen av glaciärers utbredning i svenska fjällen och på Svalbard
Per Holmlund är professor i glaciologi vid Institutionen för naturgeografi. Han har forskat om glaciärer och polarmiljöer och deras kopplingar till klimatet. Han har dessutom skrivit flera populärvetenskapliga böcker om dessa. Arbetsfältet har främst varit svenska fjällen, men även Svalbard. Forskningen rör även inlandsisens bottentopografi, inklusive förekomsten av subglaciala sjöar, samt snöns lagring på ytan.
E-post per.holmlund@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 48 11

Se även vår expertlista om klimat och klimatförändringar

 

Vatten, hav och Östersjön

Algblomning, hav, vatten och Östersjön
Helena Höglander, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Algprovning sker udda veckor under sommaren.
E-post: helena.hoglander@su.se. (Ej tillgänglig för frågor under veckorna 26-27, 30-31).
Tfn: 08-674 75 51 Nås lättast via e-post.
(Ej nåbar vecka 26, 30 och 31)

Övergödning och algblomning
Jakob Walve är marinekolog och chef för Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp som utför kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Kan svara på frågor om Östersjöekologi, särskilt övergödning och algblomningar i Stockholms skärgård.
E-post: jakob.walve@su.se
Tfn: 073-270 29 63

Östersjöns ekosystem
Agnes Karlsson, biträdande lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
E-post: agnes.karlsson@su.se
Tfn: 08-16 12 46

Östersjöns biologiska mångfald, främmande arter och mikroplaster
Elena Gorokhova, professor vid Institutionen för miljövetenskap. Forskar om Östersjön och kan svara på frågor om mikroplaster, biologisk mångfald, främmande arter samt algtoxin och andra stressfaktorers påverkan på växt- och djurlivet i Östersjön. 
E-post: elena.gorokhova@aces.su.se
Tfn: 08-674 73 41

Ekosystemet i Östersjön kustområden
Sofia Wikström, forskare vid Östersjöcentrum. Kan svara på frågor om djur och växter i havet och hur de påverkas av övergödning och fritidsbåtar. 
E-post: sofia.wikstrom@su.se
Tfn: 08-16 17 91

Stränder och våtmarker
Peter Hambäck, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Kan svara på frågor om Östersjöns stränder, strandskydd, biologisk mångfald och skarvöar. Kan även svara på frågor om spindlar och insekter i våtmarker och dess betydelse i ekosystemet.
E-post: peter.hamback@su.se
Tfn: 0730-76 51 26

Allmänt om Östersjön och Västkusten
Lena Kautsky, senior advisor vid Östersjöcentrum, med forskning om algers och vattenväxters anpassningar och ekologi. Deltar i årets Nobelprismuseets projekt Forskarhjälpen - Tångskogsjakten, skriver på Tångbloggen om aktuella frågor i grunda algsamhällen och driver medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar i Östersjön för tredje året i rad. Svarar på frågor om både Östersjön och Västkustens grunda alg- och tångsamhällen. Kan mycket om algblomningar och nya främmande arter.
E-post: lena.kautsky@su.se, algforskarsommar@su.se
tel nr 070 656 4030. Nås lättast via mail.

Miljögifter
Anna Sobek, professor vid Institutionen för miljövetenskap (ACES).
E-post: anna.sobek@aces.su.se
Tfn: 08-674 7230

Östersjön i allmänhet och fisk i synnerhet
Sture Hansson, marinekolog med särskild kompetens i fisk och fiskefrågor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
E-post: sture.hansson@su.se
Tfn: 0708-14 05 99

Kustfiske, kustförvaltning och fiskefrågor allmänt i Östersjön
Johan Eklöf, lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
E-post: johan.eklof@su.se
Tfn: 0707-384315

Fiskeri och fiskeekologi, sill och strömming
Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum. Kan svara på frågor om fiskekvoter, torsken i Östersjön, sill och strömming, den hotade ålen och annat fiskerelaterat. 
E-post: henrik.svedang@su.se
Tfn: 076-618 55 88

Vattenrelaterade katastrofer och globala mål för hållbar utveckling
Zahra Kalantari, docent vid Institutionen för naturgeografi och Bolincentret för klimatforskning. Är involverad i flera forskningsprojekt tillsammans med andra myndigheter med ansvar för vattenfrågor och hållbar statsutveckling, exempelvis Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm, MSB, Trafikverket, SMHI och miljödepartementet.
E-post: zahra.kalantari@natgeo.su.se
Tfn: 070-718 01 18

 

Sommarens djur och växter

Sjöfåglar och medborgarforskning om sillgrisslor
Olof Olsson, affilierad forskare vid Stockholms resilienscentrum. Forskar om sjöfåglar i Östersjön och medverkar i projektet ”Havsfåglar i Östersjön” där forskarna bland annat tar hjälp av allmänheten för att observera sillgrisslor.
E-post: olof.olsson@su.se
Tfn: 076-135 99 76

Djur i allmänhet och fjärilar i synnerhet
Bengt Karlsson, professor och prefekt för Zoologiska institutionen.
E-post: bengt.karlsson@zoologi.su.se
Tfn: 08-16 40 39

Vilt, viltförvaltning och jakt
Erica von Essen, forskare vid Socialantropologiska institutionen. Svarar på frågor om viltförvaltning och jakt: skyddsjakt, troféjakt, licensjakt, bekämpning av främmande arter och övrigt inom människa-vilt relationer
E-post: erica.von.essen@socant.u.se , tfn: 0721462983

Allt om fiskar samt djurs fortplantning
Bertil Borg, professor vid Zoologiska institutionen.
E-post: bertil.borg@zoologi.su.se
Tfn: 0707-561344

Fladdermöss
Heather Wood och Sara Cousins studerar hur fladdermöss påverkas av klimatförändringar.
E-post: sara.cousins@natgeo.su.se
E-post: heather.wood@natgeo.su.se
Tfn Heather Wood: 070-999 30 06

Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter
Gunvor Larsson, e-post: gunvor@bergianska.se, tfn: 08-16 33 87
Lars Gunnar Reinhammar, e-post: larsgunnar@bergianska.se, tfn: 08-16 40 02
Niklas Wikström, e-post: niklas.wikstrom@bergianska.se, tfn: 08-16 14 75
Presskontakt vid Bergianska trädgården: e-post: info@bergianska.se

Samspelet mellan jord-växter-atmosfär
Stefano Manzoni, docent vid Institutionen för naturgeografi. Studerar samspelet mellan jord-växter-atmosfär.
E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se
Tfn: 08-674 78 02

Se vår expertlista med experter på biologisk mångfald

 

Sommarens mat och livsmedelsproduktion

Hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion
Line Gordon, professor i vetenskap om hållbar utveckling och föreståndare för Stockholm resilienscentrum, forskar om hur vi kan äta hälsosamt och hållbart.
E-post: line.gordon@su.se,
Tfn: 073-707 85 29 och 08-674 71 83 (nås via Astrid Auraldsson) 

Livsmedelsförsörjning och odling i relation till beredskap
Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi. Kan svara på frågor om livsmedelsförsörjning, urban odling, social och miljömässig nytta av urbana grönområden, agroforestry och perenna grödor i relation till beredskap, kriser och hållbar samhällsutveckling. 
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 49 54, mobil: 0701-73 95 97

Hållbar matproduktion i jordbrukslandskapet
Regina Lindborg, professor i geografi, studerar hållbar matproduktion med fokus på betesmarker och biologisk mångfald och effekter av förändringar i markanvändning och klimat.
E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 47 68

 

Sommarlov och skolstart

Unga och läsning
Ulf Fredriksson är docent i pedagogik. Har arbetat med den del av de svenska PISA-undersökningarna som behandlar läsförståelse mellan 2008 och 2016, varit regeringens särskilde utredare av en läs-, skriva- och räkna-garanti och ingått i regeringens läsdelegation. Intresserar sig för internationell och jämförande pedagogik, läsning bland elever med invandrarbakgrund, läsning och användning av digitala verktyg samt utbildning för hållbar utveckling.
E-post: ulf.fredriksson@edu.su.se
Tfn: 08-1207 6402 och 073-460 49 30

Vad kan vi lära oss av distansundervisningen under pandemin?
Jalal Nouri, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Har gjort en studie om grund- och gymnasielärares erfarenheter av omställning till distansundervisning, samt om universitetsstudenters upplevelse av distansundervisning. Primärt expertisområde är AI och utbildning.
E-post: jalal@dsv.su.se 
Tfn: 079-076 25 50

Digitala lärmiljöer
Anna Åkerfeldt, forskare vid Institutionen för ämnesdidaktik. Forskningsintresse är lärande i digitala miljöer. Involverad i forskningsprojekt om programmering i grundskolan, lärares bedömningspraktik i digitala lärmiljöer samt fjärr- och distansundervisning. 
E-post: anna.akerfeldt@su.se alt. anna.akerfeldt@ifous.se

Här finns fler experter inom skola och utbildning

 

Livsstil, ojämlikhet och hälsa

Relationsproblem under semestern
Per Carlbring, professor vid Psykologiska institutionen. Kan frågor som rör relationsproblem/parterapi och nystart efter semestern. Kan även prata om negativa känslor kopplade till att inte ha råd att åka på semester samt om negativa upplevelser av retreats. 
E-post: per.carlbring@psychology.su.se
Tfn: 0706-66 76 66

Solkrämer och gifter
Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Giftiga ämnen i solkrämer och riskbedömning av giftiga ämnen, inklusive blandningar av kemikalier, i vardagsmiljön.
E-post: christina.ruden@aces.su.se
Tfn: 0704-93 31 01

Konsumtion, marknadsföring och trender relaterade till sommaren
Jacob Östberg, professor i marknadsföring. Forskar om konsumtionskultur vid Företagsekonomiska institutionen.
E-post: jacob.ostberg@sbs.su.se
Tfn: 08-16 46 49

Miljöns inverkan på hälsa 
Cecilia Stenfors, docent vid Psykologiska institutionen. Kan prata om effekter av naturmiljöer och vegetation, kopplingar mellan yttre och inre/mänsklig hållbarhet samt om hållbart samhällsbyggande och omställning. Forskar även på arbetslivsfrågor, så som livsstil och mental hälsa.
E-post: cecilia.stenfors@psychology.su.se
Tfn: 08-16 38 92

Välfärd, demokrati, ojämlikhet och fattigdom
Kenneth Nelson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning. Forskar bland annat om socialpolitik, marginalisering, ojämlikhet och fattigdom. 
E-post: kenneth.nelson@sofi.su.se
Tfn: 08-674 71 28

Ojämlikhet och integration
Jan O. Jonsson, professor vid Institutet för social forskning. Forskar bland annat om social snedrekrytering inom utbildningssystemet, etnisk integration, klassklyftor samt om familjer och barns välfärd. 
E-post: janne.jonsson@sofi.su.se
Tfn: 08-16 26 54

Extrem osäkerhet, katastrofala risker, klimatetik
H. Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi. Kan svara på frågor om hur man bör fatta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker, samt frågor om klimatetik och fördelningsetik (exempelvis inom vården).
E-post: orri.stefansson@philosophy.su.se
Tfn: 076-428 17 82

Spelberoende och preventiva åtgärder
David Forsström är legitimerad psykolog och fil. doktor i klinisk psykologi. Forskar inom olika områden gällande spel, huvudfokus är prevention av spel om pengar. Har bland annat publicerat studier om användande och effekten av spelansvarsåtgärder. Även varit sakkunnig i en SBU-rapport gällande preventiva åtgärder för att minska spelande. 
E-post: david.forsstrom@su.se
Tfn: 0708-11 23 19

Musikfestivaler och musikbranschen
Thomas Florén vid Sociologiska institutionen. 
E-post: thomas.floren@sociology.su.se
Tfn: 0707-80 00 82

 

Arbete och stress

Distansarbete, balans arbete/fritid och återhämtning under sommaren
Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen. Forskar om stress, hälsa och välbefinnande bland vuxna och tonåringar på arbetsplats, skola och hemmiljö. Har även forskat om distansarbete och balans arbete/fritid.
E-post: pls@psychology.su.se 
Tfn: 08-16 38 93 (svarar oftast snabbast på e-post)

Arbetsvillkor och anställningsvillkor
Magnus Sverke, professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen. Forskar om anställningsvillkor och psykosocial arbetsmiljö samt deras betydelse för arbetsglädje, arbetsprestation, och hälsa samt om oro för att bli av med jobbet och organisationsförändringar.
E-post: magnus.sverke@psychology.su.se 
Tfn: 08-16 14 19, mobil:070-635 19 61

Sömn, välmående samt social perception av sjukdom
Tina Sundelin, universitetslektor vid Psykologiska institutionen. Forskar om hur sömn, sociala interaktioner och välmående relaterar till varandra. Kan även svara på frågor om social perception av sjukdom – hur uppfattar andra personer någon som är sjuk.
E-post: tina.sundelin@psychology.su.se
Tfn: 0704-41 11 71

Fler forskare inom arbete, stress och sömn hittar du på Stressforskningsinstitutets webbplats
 

Letar du fortfarande?
Har du läst igenom hela listan men letar fortfarande efter en expert inom npgonting annat? Vid Stockholms universitet finns många fler forskare. 
Är du journalist kan du hitta fler experter på su.se/hittaexperten eller kontakta presstjänsten för att hitta rätt:
E-post: press@su.se
Tfn: 08-16 40 90