Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sommarkurs i Samtida arkitektur och landskapsarkitektur får rektors medel

Konstvetarna Catharina Nolin och Elin Andersson har fått medel till att vidareutveckla sommarkursen "Samtida arkitektur och landskapsarkitektur" 7,5 hp, mot ett tydligare fokus på hållbarhet och klimatanpassning.

Anders Franzéns park i i Hammarby sjöstad, AJ Landskap. Foto: Catharina Nolin.

Kursen Samtida arkitektur och landskapsarkitektur har inte getts på några år, men den känns särskilt aktuell just nu, säger Catharina Nolin, professor i konstvetenskap och lärare på kursen. Nu under pandemin och när vi har sett översvämningar i flera samhällen, ser vi att vi behöver de offentliga gröna utemiljöerna mer än någonsin. Genom ett tydligare fokus på hållbarhetsfrågor och klimatanpassning blir kursen "Samtida arkitektur och landskapsarkitektur" högst relevant att undervisa i.

Jag är jätteglad för att vi fick de medel vi sökte för att kunna göra en existerande kurs mer inriktad mot hållbarhet!

säger Catharina Nolin.

Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, Instittuionen för kultur och estetik. Foto: Sören Andersson.

Bland många arkitekter och landskapsarkitekter är frågor rörande hållbarhet, återbruk och ekologiskt byggande i högsta grad en realitet som också efterfrågas bland beställare. Ett av kriterierna som diskuteras i Sveriges arkitekters juryarbete för priset för bästa landskapsarkitektur är just hållbarhet, berättar Catharina Nolin.

Totalt kom 60 ansökningar till rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning in i ansökningsomgången och Catharina Nolins och Elin Anderssons ansökan är en av 34 beviljats medel.

Läs mer om Catharina Nolins forskning

Läs mer om Elin Anderssons forskning