Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sommarläsning: Nya numret av Havsutsikt

Doften av hoppkräfta, blåmusslornas försvinnande och att rädda havet med kunskap. Det och mycket mer kan du läsa om i det senaste numret av tidskirften Havsutsikt.

Havets ytskikt. Foto: Tim Marshall /Unsplash.

I det senaste numret av Havsutsikt skriver Lena Bergström, docent vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), Sveriges lantbruksuniversitet om ekosystembaserad förvältning. – Kan det vara räddningen för havsmiljön? I sommarnumret av tidskriften kan du också läsa om den särskilda livsmiljön precis i havsytan, havets hud, där alger lever tillsammans med bakterier och virus.

Läs hela numret här: Havsutsikt nr 1, 2022


Om Havsutsikt

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift om havsforskning som ges ut av Umeå universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet, inom Havsmiljöinstitutet, som utkommer två gånger per år. I redaktionen och redaktionsrådet till Havsutsikt sitter forskare och kommunikatörer från Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Artiklarna i tidskriften Havsutsikt skrivs huvudsakligen av forskare från Sveriges många lärosäten med marin verksamhet. Tidskriften vill genom att förmedla den senaste havsforskningen fungera som en brygga mellan forskningsvärlden och det övriga samhället.