Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stödmaterial för förskoleklassen – att utforma undervisningen för flerspråkiga elever.

Fördjupa dig i att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga elever i förskoleklassens matematikundervisning.

Detta material utgår från en artikel, skriven av Erica Aldenius och Victor Severyd, PRIM-gruppen, Stockholms universitet, som handlar om att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga elever i förskoleklassens matematikundervisning.

Att utveckla flerspråkiga elevers språk är en gemensam angelägenhet över ämnesgränserna och behöver involvera alla vuxna för att bidra till elevers språkutveckling. Artikeln tar vid efter genomförandet av det obligatoriska kartläggningsmaterialet Hitta matematiken och kan fungera som samtalsunderlag eller inspiration till undervisande lärare och arbetslag som arbetar med flerspråkiga elever. Innehållet fokuserar på den språkliga delen av den tidiga matematikundervisningen och hur relevanta begrepp och förståelse kring ett antal centrala delar av matematiken kan lyftas och förstärkas över elevens hela skoldag.

 

Matematiskt tänkande i förskoleklass – att utforma undervisningen för flerspråkiga elever - Skolverkets webbplats