Stockholms universitet logo, länk till startsida

Statsvetenskaplig forskning vid Stockholms universitet i topp enligt ny utvärdering

En utvärdering av statsvetenskaplig forskning i Sverige visar att Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet ligger i topp vad gäller både forskningskvalitet och samhällsrelevans.

Bild på Södra huset mot en blå himmel.
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.

Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av ämnet statsvetenskap med hjälp av en ny modell för nationella utvärderingar av forskningsämnen. I pilotutvärderingen bedömdes forskningens resultat med hänsyn till både vetenskaplig kvalitet och betydelse utanför akademin.

14 lärosäten ingick i utvärderingen och granskningen gjordes av en extern och i huvudsak internationell panel.  Utvärderingen bestod av dels en bedömning av forskningens vetenskapliga kvalitet genom en extern granskning av publikationer,  dels en bedömning av forskningens betydelse utanför akademin genom att titta på ett antal fallstudier gällande forskningens genomslag. Ledamöternas övergripande slutsats är att forskning i statsvetenskap i Sverige håller en hög internationell nivå.

 

Hög kvalitet och samhällsrelevans

Statsvetenskapliga institutionen får högst resultat både vad gäller vetenskaplig kvalitet och forskningens genomslag i övriga samhället.

Porträtt av Göran Sundström.
Göran Sundström, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

- Det är oerhört glädjande att få ett kvitto på att den forskning som vi bedriver håller högsta kvalitet och att vi samtidigt lyckas nå ut till samhället med våra forskningsresultat. Det är också allmänt bra att forskningen granskas med hjälp av denna typ av mer kvalitativa och resonerande utvärderingar. Även om det är en pilotstudie, som kan behöva förbättras och förfinas, utgör den här typen av kvalitativa studier ett välkommet korrektiv till alla de bibliometriska mätningar och indikatorbaserade beräkningsmodeller som så ofta används idag för att komma åt forskningens kvalitet, säger Göran Sundström, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen.

Den forskning vid Statsvetenskapliga institutionen som expertpanelen tittat närmare på är; The Rights of the Indigenous Sámi People: Self-determination, Institutions and Voter Behavior, The case of ´New Governance Models in the Public Sector´, Science-based High-level Dialogues with the Seafood Industry for Healty and Productive Oceans och Gender and Politics.

I samtliga fall bedömdes samhällspåverkan som ”Very Good” (näst högsta betyg) och i tre av fallstudierna bedömdes forskningsbidraget som ”Excellent” (högsta betyg).

 

Forskningskvalitet och samhällsbetydelse starkt kopplade

En slutsats i rapporten är att forskningskvalitet och samhällsbetydelse är starkt kopplade. Lärosäten vars forskningskvalitet inom statsvetenskap är hög visar sig också vara framgångsrika i att nå ut med sin forskning såväl brett som till särskilt relevanta grupper.

Rapporten går att ladda ner här