Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stipendium till forskningsprojekt om sociala reportage

Cecilia Aare, doktor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har erhållit postdok-stipendium från Ridderstads stiftelse för forskningsprojektet "Mellan engagemang och generalisering: Konstruktionen av ett narrativt engagemang i svenska sociala reportage 1910–2010".

Den socialt engagerade reportern har i Sverige av tradition uppfattats som någon som strider för de svaga och avslöjar missförhållanden. Men hur ser reporterns engagemang ut när det omvandlas till text och vilka värderingar förmedlar det? Vilka beröringspunkter finns mellan engagemangets karaktär över tid och skiftande idéer om reporterns roll i samhället?

Förändrar synen på det sociala reportaget

Cecilia Aare, doktor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Cecilia Aare kommer i sitt forskningsprojekt att förändra synen på det sociala reportaget som ett tidlöst uttryck för en hängiven reporters osjälviska uppdrag. I projektet kontextualiserar och visar hon på textkonstruktioner som underlättar äsarens möjlighet att engagera sig i de människor som reportagen berättar om och sådana texter som motarbetar detsamma.

Projektets syfte är tvärvetenskapligt. Med narratologiska perspektiv undersöks hur ett narrativt engagemang konstrueras i sociala reportage av sju svenska reportrar 1910–2010. Samtidigt prövas iakttagelser i texterna mot yrkesidéer om reportagereporterns samhällsroll vid olika tidpunkter. 

Reportrarna har valts för att dels representera det svenska sociala reportaget vid centrala brytpunkter inom traditionen, dels tillsammans representera en mångfald av narrativa konstruktioner. Ester Blenda Nordström och Gustaf Hellström lyfts fram för 1910-talet, Ivar Lo-Johansson för åren kring 1930, Barbro Alving för 1950-talet, Jan Guillou för 1970-talet och Maciej Zaremba och Karen Söderberg för 1990- och 2000-talen.

Läs mer om Cecilias forskning