Stockholms universitet

Stockholms universitet ansluter till EBRAINS

Stockholms universitet blir del av den digitala forskningsinfrastrukturen EBRAINS som associerad medlem. Medlemskapet är viktigt för att stärka universitetets forskning om hjärnan och dess relation till beteende.

 

EBRAINS logga

EBRAINS är en digital forskningsinfrastruktur, skapad av det EU-finansierade Human Brain Project, för att främja forskning om hjärnan och för att hjälpa till att omvandla vetenskapliga upptäckter till innovation inom medicin och näringsliv. Forskningsinfrastrukturen erbjuder bland annat ett omfattande utbud av data om hjärnan samt olika modellerings- och simuleringsverktyg. Alla forskare har dessutom fri tillgång till EBRAINS tjänster.

EBRAINS tillhandahåller digitala verktyg och tjänster som kan användas i hjärnforskning och hjärninspirerad teknikutveckling. Det kan handla om att hjälpa forskare att samla in, analysera, dela och integrera hjärndata samt att utföra modellering och simulering av hjärnans funktion. Målet är att förstå mänsklig hjärnfunktion och sjukdom.

 

Tillgång till nationell och internationell infrastruktur

Den 1 januari 2023 gick Stockholms universitet med i EBRAIN som associerad medlem. Detta medlemskap ger universitetet tillgång till både nationell och internationell infrastruktur för hjärnforskning, framför allt mjukvara men även för delning av forskningsdata. Vid Stockholms universitet är det främst SUBIC och forskning kopplad till den infrastrukturen, men även all annan hjärnrelaterad forskning, som berörs av kopplingen till EBRAINS.

Läs en längre artikel på engelska webben.