Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitet deltar i WHO-studie om studenters psykiska hälsa

Stockholms universitet deltar tillsammans med flera andra lärosäten sedan 2020 i det globala WHO-projektet World Mental Health International College Student initiative (WMH-ICS). Studien leds av professor Anne H Berman vid Uppsala universitet.

Idag, den 17 november, går det ut mejl till utvalda nyantagna programstudenter, vilka därefter följs upp med årliga enkäter under hela studietiden. Syftet är att få fördjupad kunskap om studenters mentala hälsa och att utveckla och utvärdera digitala interventionsprogram.

En kille och en tjej sitter i ett fönster och pratar. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 

Ett angeläget ämne

Vid Stockholms universitet finns en arbetsgrupp som leds av Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet. Andra deltagare förutom projektledaren är Simon Froster, vice ordförande för SUS, Ingemar Dahlgren, verksamhetschef för Studenthälsan och Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen som också är med i nationella projektgruppen.

– Vi träffas ett par gånger per år för att följa projektet och kan ge återkoppling direkt till Anne. Det är ett roligt samarbete och ämnet är angeläget, säger Ingemar Dahlgren. 

 

Viktigt att många svarar på enkäten

Under kommande år kommer deltagande studenter som rapporterat psykisk ohälsa att erbjudas interventionsprogram på åtta veckor.

– Det är viktigt att så många som möjligt av de som får enkäten svarar på den. Då får vi en bättre bild av hur studenten vid Stockholms universitet mår och kan ta fram lämpliga åtgärder, säger Ingemar Dahlgren.