Stockholms universitet

Stockholms universitet skriver under uppmaning till stöd för afghanska forskare

Stockholms universitet har skrivit under en uppmaning, koordinerad av Scholars at Risk, som innehåller rekommendationer för att stödja afghanska forskare, studenter och företrädare för civilsamhället.

Stockholms universitet
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Undertecknarna uppmanar europeiska regeringar och EU-institutioner att agera för att säkerställa bland annat:

  • Fortsatta evakueringsflyg
  • Öka vidarebosättningskvoter för att hjälpa dem som behöver internationellt skydd, som forskare och civilsamhällets aktörer.
  • Skapa snabba kompletterande juridiska vägar för forskare och deras familjer som kan visa upp en befintlig värdinstitution, jobb eller sponsor som kan ombesörja deras ankomst och acklimatisering.
  • Inrättande av ett särskilt EU-program för forskare i riskzonen, där forskare, studenter och civilsamhällets aktörer från Afghanistan inkluderas, särskilt kvinnor och etniska och religiösa minoriteter. Programmet ska kunna användas för att skapa fellowships, forskartjänster eller tillfälliga akademiska positioner på europeiska lärosäten.

Du kan läsa mer om uppmaningen och se alla rekommendationer till åtgärder på Scholars at Risks hemsida här (sidan är på engelska):

Urgent appeal to European Governments and EU Institutions: Take Action for Afghanistan’s scholars, researchers, and civil society actors