Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitet värd för demokratimässa

Är demokratins gränser demokratiska? Hur allmän är egentligen den allmänna rösträtten? Och är demokratin färdig som den ser ut nu? Som en del av firandet av 100-årsjubileumet av den allmänna och lika rösträtten arrangerar Stockholms universitet den 18 november en digital demokratimässa tillsammans med Örebro och Göteborgs universitet.

 

Titta på demokratimässan ovan

– Programmet är gjort för gymnasieskolan och handlar om demokratins möjligheter och utmaningar, men passar alla som vill lära sig mer om demokrati, säger statsvetaren och projektledaren Michele Micheletti.
Materialet är digitalt och finns tillgängligt här från och med den 18 november. Bland annat innehåller det korta föreläsningar av demokratiforskare, faktablad och lektionsförslag för gymnasielärare.

Följ Demokratimässan vid Stockholms universitet på Facebook

Läs mer om programmet för Demokratimässan den 18 november
Läs mer om Demokratimässan och hitta fler filmer, faktablad, lärarhandledning och mer material

Regeringsuppdrag för att fira demokratin

Demokratimässan ingår i ett regeringsuppdrag till Stockholms universitet för att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter och utmaningar. Demokratimässan arrangeras i samverkan med Kommittén Demokrati 100 år, MUCF och Delmos och finansieras av regeringen. Utbildningsmaterialet är framtaget i samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet.

Här finns program för Demokratimässan vid Örebro universitet