Stockholms universitet

Stockholmslag vann internationell tävling i skatterätt

Johan Sör och Aurora Halili, juriststudenter vid Stockholms universitet, vann "GTTC Universities Project V" - en internationell tävling i skatterätt som anordnas av det renommerade skatteinstitutet The International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD.

bild på stockholmslaget
Johan Sör och Aurora Halili vann finalen i IBFD's skatterättstävling den 7 juni 2021.

”Vi är det första laget från Sverige som vunnit denna tävling, det känns extra roligt” säger Aurora Halili och berättar att Stockholms universitet visserligen har gått till final flera gånger tidigare, men aldrig vunnit GTTC Universities Project, som är en högt aktad internationell tävling:

– I princip har vi gjort en hel rättsutredning som har bedömts av en jury av auktoritet inom det internationella skatteområdet. Som en person med stort intresse för just skatterättsfrågor, och i synnerhet internationella sådana, har projektet varit ett fantastiskt lärandetillfälle. 

Mötte Kanada i final

Totalt deltog 25 utvalda universitet från 25 länder i årets upplaga av IBFD's skatterättstävling. I finalen ställdes Stockholmslaget mot studenter från McGill University i Montreal (Kanada). Uppgiften bestod bland annat i att undersöka, kartlägga och analysera i vilka avseenden de skatteavtal som det egna landet ingått med andra jurisdiktioner avviker från s.k. modellavtal som utarbetas av OECD och FN.

– Specifikt undersökte vi hur rätten att beskatta inkomst från företag i de svenska skatteavtalen fördelas mellan Sverige och motparten. Här var vår huvudsakliga slutsats att Sveriges skatteavtal i mångt och mycket överensstämmer med OECD:s modellavtal, vilket också kan sägas vara de avtal som bäst tillgodoser Sveriges skattepolitiska intressen som en exportberoende nation, berättar Johan.

Tävlade i anknytning till specialkurs

Aurora och Johan har läst specialkursen i internationell skatterätt samt skrivit uppsats i ämnet. Enligt tävlingsjuryn var deras förmåga att leverera en mycket detaljerad översikt över av de svenska bestämmelserna på området det som avgjorde vart vinsten skulle gå denna femte upplaga av tävlingen. Deras coach, Jérôme Monsenego, professor i finansrätt och ansvarig för specialkursen, berättar att de två studenterna genomgående har levererat hög kvalité:

– Aurora och Johan jobbade verkligen självständigt. Det är imponerande att de vann tävlingen, givet den höga svårighetsgraden och att de bara var två (det brukar vara ca fyra studenter per lag). De har alltid visat en förmåga att analysera frågorna på djupet, och jag upplevde att de gjorde detta med en form av inre ro. Det kanske var framgångsreceptet!

Som handledare är jag naturligtvis mycket glad för deras skull, och stolt över SU:s kvalitativa fokus. Det är tack vare de färdigheter och förmågor som Aurora och Johan tagit med sig under hela utbildningen som de kunnat prestera på så hög nivå. Det känns särskilt så med tanke på att våra studenter nådde finalen både förra året och förrförra året!

 

Som pris fick Johan och Aurora ett certifikat/diplom samt en voucher på 250 euro för akademisk litteratur/forskning som publicerats av IBFD. Deras projekt kommer att publiceras av IBFD och är ett bidrag till forskningen.