Stockholms universitet

Stor potential för ”blå mat” med rätt regler och investeringar

En fördubbling av den globala efterfrågan på livsmedel från sjö och hav kräver en ”blå matrevolution” för att hantera klimatförändringar och undernäring, hävdar ny forskning. Studier visar att fisk, skaldjur och alger erbjuder outnyttjad potential för global utveckling om rätt förvaltning och investeringar införs.

Foto: Johan Holmdahl/Mostphotos
Stim av makrill. Foto: Johan Holmdahl/Mostphotos

Fem nya vetenskapliga artiklar belyser möjligheterna att utnyttja den stora mångfalden av ”blå” livsmedel, det vill säga mat från hav och sötvatten, under de kommande decennierna för att hantera undernäring, producera hållbara livsmedel och ge försörjning.

Artiklarna är de första i en serie som producerats av Blue Food Assessment (BFA), en grupp på mer än 100 ledande forskare som leds av Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, Stanford University och EAT.

– Blå livsmedel är mycket mer mångsidiga än vad man vanligtvis tror, och det är också de många samhällen med småskaliga fiskare som ofta förbises, trots att de ger majoriteten av den mat från sjö, flod och hav som människor äter, säger Beatrice Crona, medordförande för BFA och professor i hållbarhet vid Stockholm Resilience Center och Institutionen för miljövetenskap.

Forskningen förutspår att den globala efterfrågan på blå mat kommer att fördubblas till omkring år 2050, och kommer att tillgodoses främst genom ökad vattenbruksproduktion snarare än genom fiske. Investeringar i innovation och förbättrad förvaltning av fiske kan öka konsumtionen ännu mer och få effekter på undernäring. Forskningen fann att de källor till sjömat som riskerar att påverkas mest av klimatförändringar också vanligtvis finns i de regioner där människor är mest beroende av dem och där de är minst utrustade för att reagera och anpassa sig till klimatrisker.

 

Läs mer om forskningen och de fem vetenskapliga artiklarna på Stockholm Resilience Centre.

Food security for millions undermined by lack of policy support for small-scale fisheries and aquaculture
En ny artikel belyser den viktiga roll som småskaligt fiske och vattenbruk har för att stödja försörjning och hantera några av världens mest angelägna utmaningar.

Aquatic foods offer great untapped potential for providing more sustainable diets
Den första bedömningen av sitt slag ger miljöprofiler för sjömat, för att guida till en mer hållbar livsmedelsproduktion och kost.

Climate change creates ‘double jeopardy’ for fish-dependent countries
En ny studie belyser vikten av åtgärder för att öka motståndskraften i alla vattenlevande livsmedelssystem för att avvärja de värsta effekterna av klimatförändringar.

Global demand for aquatic foods set to nearly double by 2050
Förbättringar av vattenbruksproduktionen, lägre priser och förändrade preferenser förväntas öka efterfrågan på fisk, skaldjur och tång, enligt ny forskning.

More affordable aquatic foods could prevent 166 million micronutrient deficiencies worldwide, finds new paper
Näringsrikedomen hos tusentals marina- och sötvattensarter har profilerats i en ny studie.