Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stort intresse för karriärseminarium med Polisen

Den 30 oktober arrangerade den centrala studie- och karriärvägledningen vid Stockholms universitet ett karriärseminarium där representanter från Polismyndigheten berättade om möjligheterna till en karriär som civil inom Polisen.

Intresset för seminariet var stort och cirka 100 studenter deltog. Polisens tio representanter berättade om framtida rekryteringsbehov, tipsade om möjliga karriärvägar och svarade på frågor från deltagarna. 

Karriärseminarium med Polisen Foto: Stockholms universitet

Många olika kompetenser efterfrågas

Studenterna fick veta att Polisen ska bli 9 000 fler medarbetare fram till 2025 och att man inte behöver vara polisutbildad för att jobba inom myndigheten. En tredjedel av de 31 000 medarbetare som arbetar där idag är anställda med andra kompetenser. Just nu pågår en utökning av 350 nya medarbetare till området "Särskilt utsatta brottsoffer" som ska prioriteras framöver. Då behövs bland annat utredare, både polisutbildade och de som har andra utbildningar och erfarenheter. Annan kompetens som Polisen efterfrågar är till exempel beteendevetare, socionomer, kriminologer, personalvetare, statsvetare, kemister, molekylärbiologer, IT-forensiker, jurister, ekonomer, systemutvecklare, uppdragsledare, arkivarier, chefer med flera.

Att lyckas med sin ansökan

Studenterna fick även tips om hur de kan gå tillväga för att lyckas med ansökningsprocessen.
– Läs annonsen noga, utgå ifrån vilka kompetenser, förmågor och egenskaper som efterfrågas och försök ha ett "mottagarperspektiv", det vill säga beskriv det som är relevant för tjänsten i din ansökan, sa Polisens HR-partner Maria Björling. 

Karriärseminarium med Polisen Foto: Stockholms universitet

Andra karriärevenemang för studenter

Seminariet var ett av de många karriärevenemang som den centrala studie- och karriärvägledningen anordnar under hösten. Exempel på andra inbjudna gäster är representanter från EU:s institutioner och LinkedIn. Teman som tas upp är olika karriärstrategier, ledarskap och mycket annat.

Här kan du läsa mer om våra karriärevenemang