Stockholms universitet logo, länk till startsida

Student presenterar på Kriminologisymposiet

Sandra Moss, tidigare student vid Kriminologiska institutionen, presenterar sin examensuppsats under Stockholm Kriminologisymposium. Vi har ställt några frågor till Sandra om hennes uppsats, Företagsbrott och finansiell strain – En analys av svenska företag utifrån ekonomisk prestation i relation till konkurrensbrott.

Kan du berätta lite vad din uppsats handlar om?
Min uppsats är inriktad på företagsbrott, specifikt konkurrensbrott, i Sverige. Med hjälp av egeninsamlade data – innehållandes svenska företags brottsaktivitet, ekonomiska prestation och deras branschers ekonomiska prestation – har jag analyserat sambandet mellan ekonomisk prestation på företags- respektive branschnivå och risken att dömas för brott mot konkurrensreglerna. 
 
Vad var den största utmaningen under processen?
Den största utmaningen var nog datainsamlingen, då den delen av processen innebar att jag behövde inhämta mängder av dokument från flera olika myndigheter, samtidigt som en del av dokumenten tog väldigt lång tid att få tillgång till vilket skapade en del stress. Sedan var det också en utmaning att hinna gå igenom alla dokument och kvantifiera dess information. 
 
Vad har varit det roligaste under uppsatsskrivandet?
Det roligaste under processen var nog genomförandet av analysen, då jag genom denna fick reda på om uppsatsens hypoteser hade någon bäring och hur de olika sambanden såg ut. 
 
Har du något tips till studenter som ska skriva uppsats?
Mitt främsta tips skulle vara att välja ett ämne som man är riktigt intresserad av, även om det skulle innebära en svårare datainsamling eller liknande. Med tanke på hur mycket tid och kraft man kommer lägga på uppsatsen, blir det en betydligt roligare och enklare process om man är intresserad av ämnet man skriver om. Sen kan jag också rekommendera att börja i tid, framförallt med datainsamlingen då den ofta är tidskrävande samt avgörande för flera av uppsatsens senare delar.