Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studenter måste uppgradera sitt universitetskonto

Från och med 3 oktober måste alla studenter på SU ha minst tillitsnivå AL1 på sitt universitetskonto. Har du inte redan det behöver du uppgradera ditt konto så fort som möjligt.

Två studenter som tittar på en dataskärm

Stockholms universitet är en del av federationen SWAMID och behöver därför följa deras regler för hur konton hanteras. En av reglerna är Tillitsnivåer på konton. Enkelt förklarat är det en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar ett universitetskonto. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på de högre (AL2) har någon gjort en legitimationskontroll. 
Väldigt många studenter saknar fortfarande tillitsnivå på sitt universitetskonto, och i och med det rådande världsläget måste alla studenter vid universitetet minst ha tillitsnivå AL1 av säkerhetsskäl. 

 

Vad innebär det för dig?

Om du började på SU HT2020 eller senare har du redan AL1, och du kan kontrollera vilken tillitsnivå ditt konto har genom att gå till kontohantering.su.se och titta på Universitetskonto under rubriken Organisationstillhörighet.

Om ditt konto saknar tillitsnivå måste du uppgradera dig till minst SWAMID AL1. Det gör du genom att gå till su.se/aktivera. Ett vanligt lösenordsbyte räcker inte, du måste uppgradera ditt konto via su.se/aktivera.

På su.se/aktivera kan du använda antingen Antagning.se eller EduID. Om du redan har aktiverat ditt konto med Antagning.se, rekommenderar vi att du använder det även denna gång. Du behöver alltså inte skapa ett separat konto hos EduID.
Vid frågor om ditt konto hos Antagning.se, vänligen kontakta Antagningsservice via länken nedan:
https://antagning.se/sv/vanliga-fragor-och-svar/

Det är inte svårt och du hittar alla instruktioner i Serviceportalen. 

Instruktioner för att uppgradera universitetskonto

 

Vad händer nu?

Alla användare som saknar tillitsnivå på sina konton behöver uppgradera till minst AL1 så snart som möjligt men innan den 3 oktober. Den 3 oktober kommer alla konton som inte uppgraderat att återställas. Kontot raderas inte utan detta innebär att det inte kommer gå att logga in med universitetskontot utan att först uppgradera det.  

This article in English